Welkom op de website van Henk Braas Financieel Interim Management

Herkent u onderstaande?

De wereld van verandering brengt met zich mee dat uw organisatie te maken heeft met:


• Personeel dat steeds vaker van baan verandert en dat nieuw personeel moeilijk te vinden is. Wie vervangt tijdelijk mijn controller - hoofd administratie?
• U bezig bent nieuwe opdrachten te werven, waardoor administratie, planning en control minder aandacht krijgt. Hoe voorkom ik dat er gaten vallen?
• U een projectadministratie wilt opzetten. Maar hoe doen wij dit?
• Uw administratieve organisatie niet meer up to date is. Hoe krijg ik de basis weer goed?
• U zich moet aanpassen, wilt fuseren of een bedrijf wilt overnemen.
• U onvoldoende gekwalificeerd financieel personeel heeft om een grote drukte aan te kunnen. Hoe vang ik dit op?

De oplossing:

Henk Braas Financieel Interim Management is uw adres voor:


• Ondersteuning bij extra drukte tijdens oplevering van financiële cijfers, fusie of reorganisatie.
• Het (tijdelijk) vervangen van lijn,- en stafmedewerkers.
• Opstellen van financiële planningen.
• Implementeren van een nieuwe projectadministratie.
• Het opzetten van het managementinformatie systeem.
• Beschrijven en inrichten van administratie organisaties.
• Vorm geven aan planning en control.
• Het samenstellen van jaarrekeningen.
• Ondersteuning bij de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem.

NIEUW: SelfBilling.com B.V.:

SelfBilling.com B.V. is een organisatie die via het web een oplossing biedt voor bedrijven met ( veel ) consultants, ZZP'ers- inleen- en uitzendpersoneel. 
De oplossing zorgt voor een urenverantwoording van de gewerkte uren via internet in  combinatie met geautomatiseerde facturering (selfbilling). De leveranciers hoeven geen eigen factuur meer te sturen maar ontvangen via een e-mail van SelfBilling.com een factuur alsware de leverancier dit zelf gemaakt heeft. Het bedrijf weet aan het begin van iedere week, exact de kosten (financiële verplichting) van voorgaande week.


Wilt u meer informatie, mail naar: info@selfbilling.com